O Společnosti

Firma S atelier s. r. o. – projektový a inženýrský atelier navazuje na 20 let tradice projektového atelieru iNs, který vznikl v roce 1990 jako sdružení fyzických osob.

Předmětem činnosti společnosti je zhotovování komplexní projektové dokumentace pozemních staveb, a to jak novostaveb, tak rekonstrukcí.

Naší prací je:

 • návrh
 • studie příp. územně-plánovací dokumentace
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • prováděcí projektová dokumentace
 • projekty oprav
 • údržby
 • modernizace a rekonstrukce
 • výkon autorského dozoru
 • výkon inženýrské činnosti

Těžištěm projektových prací jsou:

 • stavby občanské výstavby
 • bytové výstavby
 • stavby pro sociální péči a pro zdravotnictví
 • další stavby pozemního stavitelství.

Součástí projektové činnosti je i výkon inženýrské činnosti, tj. spolupráce při zajištění vstupních údajů a průzkumů, projednání s dotčenými orgány a organizacemi a obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorský dozor až po kolaudaci stavby.

Při zpracování projektové dokumentace je využíváno našich dlouholetých zkušeností v oboru, které jsme získali při přípravě mnoha významných staveb. Naše projekty jsou vždy zpracovány v souladu s právním řádem, normami a moderními standardy na současné úrovni dnešního stavebnictví.

Při zhotovování dokumentace je využívána moderní výpočetní technika. Projekce je plně vybavena jedním z největších systémů počítačové grafiky s konverzí do jakýchkoliv formátů. Samozřejmou součástí vybavení projekce je vykreslovací a rozmnožovací technika, jakož i laserové tiskárny a kopírovací stroj.

Naše společnost je pojištěna profesním pojištěním odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě z výkonu činnosti projektanta.

Dlouhodobým a trvalým cílem naší společnosti je poskytování kvalitních služeb, které budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na jakost a kvalitu odvedených prací. Chceme, aby i nadále dobré jméno naší společnosti, které jsme odborností a kvalitou našich služeb získali, neustále udržovali v povědomí našich zákazníků a odborné veřejnosti, která se bude k naší firmě vracet.

Naší hlavní prioritou i pro budoucí období zůstává spokojenost našich zákazníků, což pro nás znamená nabídnout Vám co nejkvalitnější služby.

Copyright © S atelier s.r.o. 2013 - 2024